0.00 zł

Hełmy

HEŁM KULO- I ODŁAMKOODPORNY HK/SG
Opis: Hełm przeznaczony jest m.in. na etatowe funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wykonany jest on zgodnie ze standardami NATO oraz wymaganiami polskiej normy PN-V-87001:1999 opartej na Stanag 2920.
Cena: 830.00 zł netto
1012.60 zł brutto
Ilość
» czytaj więcej           » dodaj do koszyka


HEŁM KULO- I ODŁAMKOODPORNY HB
Opis: Hełm przeznaczony jest dla policji, konwojów bankowych i pocztowych, słuŜb ochrony mienia, straży przemysłowej i miejskiej oraz wojska. Wykonany jest on zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-V-87001:1999 opartej na Stanag 2920.
Cena: 820.00 zł netto
1000.40 zł brutto
Ilość
» czytaj więcej           » dodaj do koszyka


HEŁM KULO- I ODŁAMKOODPORNY BK-4/M
Opis: Hełm przeznaczony jest na etatowe wyposażenie jednostek specjalnych. Wykonany jest on zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-V-87001:1999 opartej na Stanag 2902.
Cena: 835.00 zł netto
1018.70 zł brutto
Ilość
» czytaj więcej           » dodaj do koszyka