0.00 zł
  1. Decyzję o formie dostawy podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia.
  2. Szczegółowe zasady dostawy Produktów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.
  3. W przypadku, gdy dostawa zamówionego Produktu realizowana jest przez firmę kurierską, klient na specjalne życzenie może zostać powiadomiony o numerze przesyłki, który to numer pozwoli mu na śledzenie miejsca jej aktualnego położenia.
  4. Zamówione w ramach Sklepu Produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
  5. Formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Produktu, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę.
  6. W przypadku płatności przy odbiorze, pieniądze za zakupiony Produkt, po uprzednim pokwitowaniu, odbiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę.
  7. Zapłata za zakupiony Produkt realizowana jest gotówką w chwili dostawy.
  8. Koszty dostawy (Firma kurierska - dostawa na drugi dzień po potwierdzeniu zamówienia) w wysokości zryczałtowanej - 15.00, pokrywa w całości Klient. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 300 zł koszt dostawy zamówionych Produktów pokrywa Sklep.
  9. Koszty dostawy (za pośrednictwem Poczty Polskiej) ustalane są na podstawie wagi produktu wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 300 zł koszt dostawy zamówionych Produktów pokrywa Sklep.
  10. W przypadku, kiedy wartość przesyłki przekroczy 500 zł zalecamy dostawę przesyłki firmą kurierską.